maandag 8 januari 2024

De vragen van kunstenaar Ai Weiwei - een zoomlezing

Op woensdag 24 januari 2024 om 20 uur organiseert de Vrijmetselarij-Internetloge een zoom-lezing over de Chinese kunstenaar Ai Weiwei. Deze avond is, na aanmelding, toegankelijk voor alle geïnteresseerden, vrijmetselaar of niet.

Ai Weiwei is een conceptueel kunstenaar, filosoof en activist die zich inzet voor mensenrechten en vrijheid van meningsuiting. Zijn werk bracht hem regelmatig in conflict met de Chinese overheid. Momenteel is er een grote overzichts-tentoonstelling van zijn werk te zien in de Kunsthal in Rotterdam. De titel is "Ai Weiwei - in search of humanity".

De lezing gaat over zijn levensgeschiedenis die bepalend is geweest voor zijn artistieke keuzes, over de manieren waarop hij zijn verhaal vertelt en vooral over de vragen die hij met zijn werk stelt. Vragen die gaan over mensenrechten en vrijheid van meningsuiting en over het belang ervan voor onze samenleving. 

Dit thema is extra actueel omdat het op 10 december j.l. 75 jaar geleden was dat de Universele verklaring van de Rechten van de Mens werd aangenomen door de Verenigde Naties. Door de eeuwen heen waren er al eerdere verklaringen opgesteld maar het waren de gebeurtenissen uit de 2e Wereldoorlog die de aanleiding vormde voor deze versie. Deze Universele Verklaring speelt een rol bij onze rituele bijeenkomsten.

Na de lezing is er ruimte voor het stellen van vragen over het thema en een onderlinge gedachtewisseling. Ook kunnen dan vragen over de Vrijmetselarij gesteld worden.

Aanmelden kan via een mail naar secretaris@vrijmetselarij-internetloge.nl. Noem alstublieft duidelijk uw naam en adres. Als u ook aangeeft welke aspecten u bijzonder interesseren kan daar misschien rekening mee worden gehouden in de lezing. 

Illustratie toont Ai Weiwei in zijn installatie "Sunflower Seeds 2010" opgebouwd uit 8 miljoen ceramische zonnebloempitten.  Tate Gallery, Londen, foto Foto AP / Lennart Preiss, gebruikt onder de titel Fair Use

maandag 1 januari 2024

Gelukkig Nieuwjaar!


De Vrijmetselarij-Internetloge 

wenst alle bezoekers een 

gezond

veilig

liefdevol

vredig

interessant

leerzaam

kortom

Gelukkig 2024

dinsdag 14 november 2023

Maçonnieke Zoom-lezing over "Mozart en maçonniek gedachtegoed" bij de Internetloge

Op donderdag 23 november a.s. organiseert de Gemengde Vrijmetselarij Internetloge Plato La Liberté om 20.00 uur weer een Voorhof-zitting via Zoom. Daarin zal een 1e graads Bouwstuk worden opgeleverd met de titel  "Mozart en maçonniek gedachtegoed". De avond is toegankelijk voor Nederlandstalige leden van alle gerenommeerde maçonnieke Ordes in binnen- en buitenland.

Het bouwstuk gaat over Mozart als mens, musicus en vrijmetselaar. De geschiedenis van de vrijmetselarij in het 18e eeuwse Oostenrijk komt aan de orde, maar het is geen historisch bouwstuk. Drama komt aan de orde, maar het wordt geen dramatisch verhaal. Muziek komt uiteraard aan de orde, maar het gaat niet zuiver om muziek. Een mens met een diep religieus besef wordt besproken, maar het gaat niet over godsdienst. 

Het leven van Wolfgang Amadeus Mozart wordt verteld aan de hand van enige historische feiten en wat bekend is van Mozarts activiteiten als maçon. Daarnaast wordt getracht een beeld van zijn spirituele en emotionele leven te geven aan de hand van de analyse van een aantal van zijn werken, opgehangen aan de dramatische verhaallijn van een toneelstuk over Mozart, dat tevens verfilmd werd in de jaren ‘80 van de vorige eeuw. 

Mozart blijkt een mens met talenten en fouten, die vrijmetselaar was en probeerde de symbolentaal van de vrijmetselarij en zijn beleving daarvan uit te drukken in muziek. Tevens probeerde hij muzikale thema’s te vernieuwen en dichter bij het leven van alledag te halen en zo de werking van de menselijke ziel tot uitdrukking te brengen. 

Nederlandstalige leden van alle gerenommeerde maçonnieke Ordes uit binnen- en buitenland kunnen zich tot uiterlijk 22 november a.s. als visiteur aanmelden via secretaris(at)vrijmetselarij-internetloge.nl. Zij worden gevraagd bij aanmelding, vanwege de toetsing, gebruik te maken van de maçonnieke taal- en schrijfwijze inclusief gebruikelijke afkortingen. Vermeld alstublieft ook de Loge waarin gewerkt wordt en de hoogste graad. Toegelaten visiteurs ontvangen kort voor de zitting de Zoom-inloglink op het e-mailadres dat is gebruikt voor de aanmelding.

Onze Internetloge organiseert enkele keren per jaar een besloten maçonnieke of openbare zoom-bijeenkomst. Alle Nederlandstalige vijmetselaren van gerenommeerde Obediënties waar ook ter wereld die daaraan structureel zouden willen deelnemen worden uitgenodigd zich daartoe aan te melden via het boven genoemd mailadres. Zij worden dan op de hoogte gehouden van alle komende evenementen.