dinsdag 2 mei 2023

"Piet Mondriaan - zoektocht naar de essentie" bij vrijmetselaarsloge La Liberté

Op woensdag 10 mei a.s. om 20 uur organiseert de Delftse gemengde Vrijmetselaarsloge La Liberté een lezing-avond via ZOOM over het thema "Piet Mondriaan - zoektocht naar de essentie". Deze avond is via internet toegankelijk voor alle geïnteresseerden, al dan niet vrijmetselaar.

Piet Mondriaan (1872-1944) was een bevlogen kunstenaar die vol passie leefde voor de schilderkunst. Hij zocht naar een nieuwe vormentaal, een nieuwe beelding, om de kunst te ontdoen van opsmuk en rafels om te komen tot een nieuwe, zuivere kunst pur sang.

Mondriaan wordt gezien als een pionier van de abstracte en non-figuratieve schilderkunst. In de tijdspanne waarin hij leefde en werkte volgden verschillende kunststromingen elkaar in snel tempo op of bestonden naast elkaar. Er werd nagedacht over kunst, gediscussieerd, geëxperimenteerd. Men was grensverleggend bezig. In New York en Parijs gebeurde veel, maar ook in Nederland was het druk. In 1917 werd het kunsttijdschrift De Stijl opgericht en hieromheen ontstond de gelijknamige kunstenaarsbeweging waarvan Mondriaan een prominent lid was.

Tijdens de Zoom bijeenkomst wordt in vogelvlucht een beeld geschetst van hoe Mondriaan die nieuwe, zuivere kunst zag en ook welke invloeden er zijn geweest. Zoals zijn contacten met de kunstenaar Theo van Doesburg, zijn liefde voor de jazz muziek en zijn belangstelling voor de Theosofie en Vrijmetselarij.

Na de lezing is er ruimte voor het stellen van vragen over het thema en een onderlinge gedachtewisseling. Ook kunnen dan vragen over de Vrijmetselarij gesteld worden.

Aanmelden kan via een mail naar secretaris@loge-laliberte.nl. Noem alstublieft duidelijk uw naam en adres. Als u ook aangeeft welke aspecten u bijzonder interesseren kan daar misschien rekening mee worden gehouden in de lezing. 

Illustratie: Composition with grid 3: lozenge composition, 1918 door Piet Mondriaan, Kunstmuseum Den Haag, Public Domain.

dinsdag 18 april 2023

Bouwstuk "Spinoza en de geometrische methode: hoeksteen van de Vrijmetselarij"

Op woensdag 26 april a.s. zal om 20.00 uur tijdens een digitale Voorhof-zitting via Zoom van Loge Plato een bouwstuk worden opgeleverd met de titel: "Spinoza en de geometrische methode: hoeksteen van de Vrijmetselarij". Het is een Bouwstuk in de 1e graad.

De Geometrie heeft in de Constituties van Anderson uit 1723 een plaats gevonden in de Allegorische Bouwhistorie van de Vrijmetselarij, als 5e van de zeven Schone Kunsten. Vrijmetselaars noemen zich erfgenaam van de Geometrie. In de Vrijmetselarij verwijst de Geometrische Methode naar het op de juiste wijze zoeken naar waarheid.

De Geometrische Methode was bij Spinoza en tijdgenoten in zwang om filosofische discussies te beslechten. Mits correct toegepast, zou de Geometrische Methode leiden tot Waarheid, om zo een einde te maken aan alle godsdiensttwisten uit de 17e eeuw. Maar er was ook kritiek onder tijdgenoten.

In het eerste blok wordt de context belicht van Spinoza en zijn 17e eeuwse tijdgenoten zoals Descartes, Huygens en Newton. Dan wordt ingezoomd op de geometrie van Euclides en de geometrische methode van Spinoza, en worden enkele hoofdpunten van Spinoza toegelicht. Tenslotte kijken we hoe de Geometrische Methode in de Vrijmetselarij van 1717 terecht is gekomen, en waarom de geometrische methode symbool staat voor 'een beter mens worden'.

Leden van alle gerenommeerde maçonnieke Ordes kunnen zich tot uiterlijk 24 april a.s. als visiteur aanmelden via secretaris@loge-plato.nl. Gebruik daarbij ter toetsing de maçonnieke schrijfwijze en vermeld alstublieft ook de Loge waarin u werkt en uw hoogste graad. Toegelaten visiteurs ontvangen kort voor de zitting de Zoom-inloglink op het e-mailadres dat is gebruikt voor de aanmelding.

Alle Nederlandstalige Vrijmetselaren van gerenommeerde Obediënties waar ook ter wereld die regelmatig via Zoom met ons zouden willen arbeiden worden uitgenodigd zich aan te melden via mailadres secretaris@vrijmetselarij-internetloge.nl.

Illustratie Standbeeld van Benedictus de Spinoza (1632-1677) in Den Haag, in 1880 gemaakt door de beeldhouwer Frédéric Hexamer. Foto: Ralph Kämena, 2010. bron

woensdag 1 maart 2023

Zoom bijeenkomst over “De Rite (Français) Moderne – anders dan andere”

Tijdens de virtuele Voorhof bijeenkomst van Loge La Liberté van 8 maart 2023 zal een Bouwstuk worden opgetrokken met als thema “De Rite Français Moderne – anders dan andere”.

Loge La Liberté in Delft werkt sinds haar oprichting op 23 oktober 2011 volgens een eigen vorm van Rite Moderne. De tijd schrijdt voort en de achtergronden van de in dit rituaal gemaakte keuzes verdampen steeds meer. Ook duiken vragen op over vóórkomende of juist ontbrekende elementen in het rituaal, die om antwoorden vragen. Goede redenen om op zoek te gaan naar het fundament van ons rituaal.

Het Bouwstuk bestaat uit twee delen. In het eerste deel worden oorsprong en ontwikkeling van de Rite Français Moderne in Frankrijk geschetst. Deze schets eindigt bij de meest recente versie van de Franse Ritus, het “Werkboek van de Rituelen van de drie graden volgens de Rite Français”. Dit is het in 2009 uitgegeven referentierituaal van en voor het Grand Orient de France.

In het tweede gedeelte wordt ingezoomd op deze ritualenverzameling in het algemeen en op het gedeelte voor de Leerlingengraad in het bijzonder. Stilgestaan wordt bij enkele eigenaardigheden die afwijken van wat gebruikelijk is in de Schotse en Engelse Ritus, en soms zelfs van onze eigen versie van de Rite Moderne. Ter afsluiting worden enkele gedachten gedeeld over het hoe en wat van het onderhouden van ritualen en de meerwaarde daarvan in het licht van de positionering van de Vrijmetselarij in de maatschappij anno 2023.
 
De presentatie wordt enkele malen onderbroken door korte comparities over bepaalde gepresenteerde punten, waarin ruimte is voor opmerkingen van de aanwezigen. Daardoor wordt dit Bouwstuk door hen mede vorm gegeven. Het Bouwstuk wordt afgesloten met een algemene comparitie.

Leden van alle gerenommeerde maçonnieke Ordes kunnen zich tot uiterlijk 7 maart als visiteur aanmelden via secretaris@loge-laliberte.nl. Toegelaten visiteurs ontvangen kort voor de zitting de ZOOM-inloglink op het e-mailadres dat is gebruikt voor de aanmelding.

Deze ZOOM-zitting is er een in de reeks van digitale bijeenkomsten die wij organiseren onder de noemer “Nederlandstalige Gemengde Internetloge”. Daarover is meer te lezen op de website www.vrijmetselarij-internetloge.nl. Alle Nederlandstalige Vrijmetselaren van gerenommeerde Obediënties waar ook ter wereld die regelmatig via ZOOM met ons zouden willen arbeiden worden uitgenodigd zich aan te melden secretaris@vrijmetselarij-internetloge.nl.