dinsdag 14 november 2023

Maçonnieke Zoom-lezing over "Mozart en maçonniek gedachtegoed" bij de Internetloge

Op donderdag 23 november a.s. organiseert de Gemengde Vrijmetselarij Internetloge Plato La Liberté om 20.00 uur weer een Voorhof-zitting via Zoom. Daarin zal een 1e graads Bouwstuk worden opgeleverd met de titel  "Mozart en maçonniek gedachtegoed". De avond is toegankelijk voor Nederlandstalige leden van alle gerenommeerde maçonnieke Ordes in binnen- en buitenland.

Het bouwstuk gaat over Mozart als mens, musicus en vrijmetselaar. De geschiedenis van de vrijmetselarij in het 18e eeuwse Oostenrijk komt aan de orde, maar het is geen historisch bouwstuk. Drama komt aan de orde, maar het wordt geen dramatisch verhaal. Muziek komt uiteraard aan de orde, maar het gaat niet zuiver om muziek. Een mens met een diep religieus besef wordt besproken, maar het gaat niet over godsdienst. 

Het leven van Wolfgang Amadeus Mozart wordt verteld aan de hand van enige historische feiten en wat bekend is van Mozarts activiteiten als maçon. Daarnaast wordt getracht een beeld van zijn spirituele en emotionele leven te geven aan de hand van de analyse van een aantal van zijn werken, opgehangen aan de dramatische verhaallijn van een toneelstuk over Mozart, dat tevens verfilmd werd in de jaren ‘80 van de vorige eeuw. 

Mozart blijkt een mens met talenten en fouten, die vrijmetselaar was en probeerde de symbolentaal van de vrijmetselarij en zijn beleving daarvan uit te drukken in muziek. Tevens probeerde hij muzikale thema’s te vernieuwen en dichter bij het leven van alledag te halen en zo de werking van de menselijke ziel tot uitdrukking te brengen. 

Nederlandstalige leden van alle gerenommeerde maçonnieke Ordes uit binnen- en buitenland kunnen zich tot uiterlijk 22 november a.s. als visiteur aanmelden via secretaris(at)vrijmetselarij-internetloge.nl. Zij worden gevraagd bij aanmelding, vanwege de toetsing, gebruik te maken van de maçonnieke taal- en schrijfwijze inclusief gebruikelijke afkortingen. Vermeld alstublieft ook de Loge waarin gewerkt wordt en de hoogste graad. Toegelaten visiteurs ontvangen kort voor de zitting de Zoom-inloglink op het e-mailadres dat is gebruikt voor de aanmelding.

Onze Internetloge organiseert enkele keren per jaar een besloten maçonnieke of openbare zoom-bijeenkomst. Alle Nederlandstalige vijmetselaren van gerenommeerde Obediënties waar ook ter wereld die daaraan structureel zouden willen deelnemen worden uitgenodigd zich daartoe aan te melden via het boven genoemd mailadres. Zij worden dan op de hoogte gehouden van alle komende evenementen.

maandag 16 oktober 2023

De Essentie van Vrijmetselarij: Waarden en Ethiek

In een wereld die voortdurend verandert, blijft de eeuwenoude broederschap van vrijmetselaars stevig verankerd in tijdloze waarden zoals broederschap (tussen mannen èn vrouwen van allerlei achtergrond), filantropie en persoonlijke groei. De vrijmetselaarsgemeenschap toont een diepgewortelde toewijding aan persoonlijke en maatschappelijke verantwoordelijkheid en gemeenschapszin.

De essentie van vrijmetselarij belichaamt een unieke combinatie van symboliek, rituelen en eeuwenoude thema's. Deze zetten de leden aan tot voortdurende zelfreflectie en spirituele ontwikkeling. Door deze innerlijke reis van introspectie en persoonlijke groei worden de fundamentele principes van leiderschap, ethiek en verbondenheid versterkt. Daardoor kan een hechte broederschap ontstaan die blijvende waarde biedt voor individuen die op zoek zijn naar diepgaande zelfontplooiing en spirituele verrijking in hun leven.

De vrijmetselarij fungeert als een baken van inspiratie en wijsheid voor diegenen die een dieper begrip en betekenis zoeken in hun levensreis. Ze blijft een levendig voorbeeld van tijdloze tradities, waarden en erfgoed in een moderne wereld. Een wereld die snakt naar betekenisvolle verbindingen en ethische verrijking.

Spreekt dit verhaal je aan, neem dan gelijk contact op.

dinsdag 2 mei 2023

"Piet Mondriaan - zoektocht naar de essentie" bij vrijmetselaarsloge La Liberté

Op woensdag 10 mei a.s. om 20 uur organiseert de Delftse gemengde Vrijmetselaarsloge La Liberté een lezing-avond via ZOOM over het thema "Piet Mondriaan - zoektocht naar de essentie". Deze avond is via internet toegankelijk voor alle geïnteresseerden, al dan niet vrijmetselaar.

Piet Mondriaan (1872-1944) was een bevlogen kunstenaar die vol passie leefde voor de schilderkunst. Hij zocht naar een nieuwe vormentaal, een nieuwe beelding, om de kunst te ontdoen van opsmuk en rafels om te komen tot een nieuwe, zuivere kunst pur sang.

Mondriaan wordt gezien als een pionier van de abstracte en non-figuratieve schilderkunst. In de tijdspanne waarin hij leefde en werkte volgden verschillende kunststromingen elkaar in snel tempo op of bestonden naast elkaar. Er werd nagedacht over kunst, gediscussieerd, geëxperimenteerd. Men was grensverleggend bezig. In New York en Parijs gebeurde veel, maar ook in Nederland was het druk. In 1917 werd het kunsttijdschrift De Stijl opgericht en hieromheen ontstond de gelijknamige kunstenaarsbeweging waarvan Mondriaan een prominent lid was.

Tijdens de Zoom bijeenkomst wordt in vogelvlucht een beeld geschetst van hoe Mondriaan die nieuwe, zuivere kunst zag en ook welke invloeden er zijn geweest. Zoals zijn contacten met de kunstenaar Theo van Doesburg, zijn liefde voor de jazz muziek en zijn belangstelling voor de Theosofie en Vrijmetselarij.

Na de lezing is er ruimte voor het stellen van vragen over het thema en een onderlinge gedachtewisseling. Ook kunnen dan vragen over de Vrijmetselarij gesteld worden.

Aanmelden kan via een mail naar secretaris@loge-laliberte.nl. Noem alstublieft duidelijk uw naam en adres. Als u ook aangeeft welke aspecten u bijzonder interesseren kan daar misschien rekening mee worden gehouden in de lezing. 

Illustratie: Composition with grid 3: lozenge composition, 1918 door Piet Mondriaan, Kunstmuseum Den Haag, Public Domain.