maandag 25 maart 2024

Het Alziend Oog: het Innerlijk Oog in de Vrijmetselarij

Op woensdag 3 april a.s. organiseert de Gemengde Vrijmetselarij Internetloge Plato La Liberté om 20.00 uur weer een Voorhof-zitting via Zoom. Daarin zal een 1e graads Bouwstuk worden opgeleverd met de titel  "Het Alziend Oog: het Innerlijk Oog in de Vrijmetselarij". De avond is toegankelijk voor Nederlandstalige leden van alle gerenommeerde maçonnieke Ordes in binnen- en buitenland. 

Het Alziend Oog is een oeroud symbool, dat al bekend was in het Oude Griekenland. Pas na het Concilie van Trente (1545-1563) werd het Alziend Oog ook een christelijk symbool. Voor Plato en zijn verre navolger Plotinus stond het Alziend Oog symbool voor het Innerlijk Oog, om diep in zichzelve te schouwen. Via het neoplatonisme is het Innerlijk Oog in de vrijmetselarij terechtgekomen. 

Voor vrijmetselaren is 'Ken Uzelve' een serieuze opdracht. En zoals de beitel is bedoeld om de ruwe steen te bewerken, zo is het Innerlijk Oog het spirituele werktuig om zichzelve te leren kennen, en het 'goddelijke' in zichzelf.

Nederlandstalige leden van alle gerenommeerde maçonnieke Ordes uit binnen- en buitenland kunnen zich tot en met dinsdag 2 april a.s. als visiteur aanmelden via secretaris(at)vrijmetselarij-internetloge.nl. Zij worden gevraagd bij aanmelding, vanwege de toetsing, gebruik te maken van de maçonnieke taal- en schrijfwijze inclusief gebruikelijke afkortingen. Vermeld alstublieft ook de Loge waarin gewerkt wordt en de hoogste graad. Toegelaten visiteurs ontvangen kort voor de zitting de Zoom-inloglink op het e-mailadres dat is gebruikt voor de aanmelding.

Onze Internetloge organiseert enkele keren per jaar een besloten maçonnieke of openbare zoom-bijeenkomst. Het aanbod is divers. Alle Nederlandstalige vrijmetselaren van gerenommeerde Obediënties waar ook ter wereld die daaraan structureel zouden willen deelnemen worden uitgenodigd zich aan te melden via het boven genoemd mailadres. Zij worden dan rechtstreeks op de hoogte gehouden van alle komende evenementen.