dinsdag 18 april 2023

Bouwstuk "Spinoza en de geometrische methode: hoeksteen van de Vrijmetselarij"

Op woensdag 26 april a.s. zal om 20.00 uur tijdens een digitale Voorhof-zitting via Zoom van Loge Plato een bouwstuk worden opgeleverd met de titel: "Spinoza en de geometrische methode: hoeksteen van de Vrijmetselarij". Het is een Bouwstuk in de 1e graad.

De Geometrie heeft in de Constituties van Anderson uit 1723 een plaats gevonden in de Allegorische Bouwhistorie van de Vrijmetselarij, als 5e van de zeven Schone Kunsten. Vrijmetselaars noemen zich erfgenaam van de Geometrie. In de Vrijmetselarij verwijst de Geometrische Methode naar het op de juiste wijze zoeken naar waarheid.

De Geometrische Methode was bij Spinoza en tijdgenoten in zwang om filosofische discussies te beslechten. Mits correct toegepast, zou de Geometrische Methode leiden tot Waarheid, om zo een einde te maken aan alle godsdiensttwisten uit de 17e eeuw. Maar er was ook kritiek onder tijdgenoten.

In het eerste blok wordt de context belicht van Spinoza en zijn 17e eeuwse tijdgenoten zoals Descartes, Huygens en Newton. Dan wordt ingezoomd op de geometrie van Euclides en de geometrische methode van Spinoza, en worden enkele hoofdpunten van Spinoza toegelicht. Tenslotte kijken we hoe de Geometrische Methode in de Vrijmetselarij van 1717 terecht is gekomen, en waarom de geometrische methode symbool staat voor 'een beter mens worden'.

Leden van alle gerenommeerde maçonnieke Ordes kunnen zich tot uiterlijk 24 april a.s. als visiteur aanmelden via secretaris@loge-plato.nl. Gebruik daarbij ter toetsing de maçonnieke schrijfwijze en vermeld alstublieft ook de Loge waarin u werkt en uw hoogste graad. Toegelaten visiteurs ontvangen kort voor de zitting de Zoom-inloglink op het e-mailadres dat is gebruikt voor de aanmelding.

Alle Nederlandstalige Vrijmetselaren van gerenommeerde Obediënties waar ook ter wereld die regelmatig via Zoom met ons zouden willen arbeiden worden uitgenodigd zich aan te melden via mailadres secretaris@vrijmetselarij-internetloge.nl.

Illustratie Standbeeld van Benedictus de Spinoza (1632-1677) in Den Haag, in 1880 gemaakt door de beeldhouwer Frédéric Hexamer. Foto: Ralph Kämena, 2010. bron