woensdag 1 maart 2023

Zoom bijeenkomst over “De Rite (Français) Moderne – anders dan andere”

Tijdens de virtuele Voorhof bijeenkomst van Loge La Liberté van 8 maart 2023 zal een Bouwstuk worden opgetrokken met als thema “De Rite Français Moderne – anders dan andere”.

Loge La Liberté in Delft werkt sinds haar oprichting op 23 oktober 2011 volgens een eigen vorm van Rite Moderne. De tijd schrijdt voort en de achtergronden van de in dit rituaal gemaakte keuzes verdampen steeds meer. Ook duiken vragen op over vóórkomende of juist ontbrekende elementen in het rituaal, die om antwoorden vragen. Goede redenen om op zoek te gaan naar het fundament van ons rituaal.

Het Bouwstuk bestaat uit twee delen. In het eerste deel worden oorsprong en ontwikkeling van de Rite Français Moderne in Frankrijk geschetst. Deze schets eindigt bij de meest recente versie van de Franse Ritus, het “Werkboek van de Rituelen van de drie graden volgens de Rite Français”. Dit is het in 2009 uitgegeven referentierituaal van en voor het Grand Orient de France.

In het tweede gedeelte wordt ingezoomd op deze ritualenverzameling in het algemeen en op het gedeelte voor de Leerlingengraad in het bijzonder. Stilgestaan wordt bij enkele eigenaardigheden die afwijken van wat gebruikelijk is in de Schotse en Engelse Ritus, en soms zelfs van onze eigen versie van de Rite Moderne. Ter afsluiting worden enkele gedachten gedeeld over het hoe en wat van het onderhouden van ritualen en de meerwaarde daarvan in het licht van de positionering van de Vrijmetselarij in de maatschappij anno 2023.
 
De presentatie wordt enkele malen onderbroken door korte comparities over bepaalde gepresenteerde punten, waarin ruimte is voor opmerkingen van de aanwezigen. Daardoor wordt dit Bouwstuk door hen mede vorm gegeven. Het Bouwstuk wordt afgesloten met een algemene comparitie.

Leden van alle gerenommeerde maçonnieke Ordes kunnen zich tot uiterlijk 7 maart als visiteur aanmelden via secretaris@loge-laliberte.nl. Toegelaten visiteurs ontvangen kort voor de zitting de ZOOM-inloglink op het e-mailadres dat is gebruikt voor de aanmelding.

Deze ZOOM-zitting is er een in de reeks van digitale bijeenkomsten die wij organiseren onder de noemer “Nederlandstalige Gemengde Internetloge”. Daarover is meer te lezen op de website www.vrijmetselarij-internetloge.nl. Alle Nederlandstalige Vrijmetselaren van gerenommeerde Obediënties waar ook ter wereld die regelmatig via ZOOM met ons zouden willen arbeiden worden uitgenodigd zich aan te melden secretaris@vrijmetselarij-internetloge.nl.