Internetarbeid


Ongeveer 10 maal per jaar komen we virtueel bij elkaar via ZOOM. Deze digitale bijeenkomsten, meestal een comparitie rond een thema of lezing, kennen een aangepast rituaal in de 1°. Dit rituaal komt voort uit het meer humanistisch, niet-religieus rituaal uit de Franse traditie waarmee we ook fysiek arbeiden, de Rite Moderne.

Enkele van deze ZOOM-bijeenkomsten zijn ook open voor niet-vrijmetselaren. Dan wordt een zeer beperkt rituaal gebruikt.