Fysieke arbeid

Vrijmetselaren die de internetloge bezoeken kunnen ook fysiek visiteren in de logegebouwen in Den Haag en Delft, waar respectievelijk Loge Plato en Loge La Liberté arbeiden. Zij kunnen zich daarvoor aanmelden via dit mailadres.

Beide loges zijn aangesloten bij de Nederlandse Grootloge der Gemengde Vrijmetselarij NGGV en daardoor ook bij de European Masonic Alliance EMA. Beide Loges werken nauw samen en gebruiken een meer humanistisch, niet-religieus rituaal uit de Franse traditie, de Rite Moderne. 

De fysieke bijeenkomsten betreffen de vieringen in de 1° van de jaaropening en -sluiting, de zonnewendes en equinoxen alsook Voorhof en in Forma zittingen rond Inwijding, Bevordering en Verheffing.