Fysieke arbeid

De fysieke bijeenkomsten vinden ongeveer 6 keer per jaar plaats in de logegebouwen in Den Haag en Delft onder auspiciën van respectievelijk Loge Plato en Loge La Liberté. Loge Plato werd opgericht op 28 april 1972, Loge La Liberté op 23 oktober 2011. Ze zijn aangesloten bij de Nederlandse Grootloge der Gemengde Vrijmetselarij NGGV en daardoor ook bij de European Masonic Alliance EMA. Daardoor is het mogelijk te visiteren bij vele andere Ordes in Nederland en Europa.

Beide Loges werken nauw samen en gebruiken een meer humanistisch, niet-religieus rituaal uit de Franse traditie, de Rite Moderne. De fysieke bijeenkomsten betreffen de vieringen in de 1° van de jaaropening en -sluiting, de zonnewendes en equinoxen alsook formeel-rituele zittingen rond Inwijding, Bevordering en Verheffing.