Meedoen

Nog geen Vrijmetselaar? Kom eens meedoen en ontdek of Vrijmetselarij bij u past. 

Al wel Vrijmetselaar? Kom ook dan eens langs en ontmoet op een heel laagdrempelige manier Broeders en Zusters van allerlei loges en Obediënties die u anders waarschijnlijk nooit zou ontmoeten. En maak gelijk kennis met de niet-religieuze, meer humanistische Rite Moderne die in onze Loges wordt gebruikt.

Kijk op de programmapagina voor de zoom-agenda. Aanmelden via dit email-adres.

Visiteren bij fysieke zittingen kunt u aanvragen bij de secretaris van Loge Plato Den Haag of de secretaris van Loge La Liberté Delft voor respectievelijk zittingen bij loge Plato Den Haag en Loge La Liberté Delft. Deze worden grofweg eens per twee weken gehouden, om en om in Den Haag en Delft.

Op beide genoemde websites worden ook altijd de Open Avonden aangekondigd die tenminste een maal per jaar door elke loge worden georganiseerd voor geïnteresseerde niet-vrijmetselaren.